I HAVEN'T SEEN THE SHOW YET BUT DID SOMEBODY GIVE MY GIRL @sundycarter_ A BLACK EYE??? IF SO WHO WAS IT??? #fb#sundycarter#basketballwivesla#reggiebrown#smoothazbutta#thevmke#v100#v1007#v100mke#v100milwaukee#fight#blackeye